Gmail

 

Gmail бол Google-н үнэгүй цахим шуудангийн үйлчилгээ бөгөөд хүн бүр өөрийн цахим шуудангаа үнэгүй үүсгэх боломжтой. Gmail нь вэб интерфэйсээр, POP3, SMTP, IMAP протоколуудаар дамжуулан, мөн Android дээрх Gmail программаас олгосон Google Play (play market) дээр шуудангийн хайрцагт хандах боломжийг олгодог.

Wikipedia

Gmail

Популярные сообщения из этого блога

Gmail

Gmail

Gmail